News

Head tulemused vabariiklikult bioloogiaolümpiaadilt 23. May Inge Vahter


19.–21. mail toimus Käärikul vabariiklik bioloogiaolümpiaad. Meie koolist oli maakonnavooru tulemuste põhjal osalema kutsutud kolm õpilast. Kokku oli osalejaid veidi üle 50.

Lõppvoor koosnes kolmest osast: teooriatestist ning botaanika ja zooloogia praktilisest voorust. Osa ülesannetest oli tänavu seotud mulla temaatikaga: käsitleti mulla elurikkust, komposti, lagunemisprotsesse ja mullaga seotud keskkonnaprobleeme.

Lisaks põnevatele ülesannetele ja harivatele õppekäikudele Kääriku looduses said õpilased kuulata Eesti Maaülikooli kaasprofessori Merrit Shanskiy mullateemalist loengut ja Tartu Ülikooli professori Meelis Pärteli esitlust pealkirjaga „Elurikkus“. Seega oli lõppvoor ühtlasi koht uute teadmiste hankimiseks.

Meie õpilastel läks väga hästi:
Lee Tamm (6.b) – I koht ja parim 6. klassi teooriatundja;
Isadora Rahumeel (7.a) – II koht;
Illimar Kirss (9.b) – 11. koht.

Kiitus meie tublidele õpilastele, sest olümpiaad nõuab väga palju n.ö ainekava välist õpet, seda eriti praktiliste voorude ettevalmistuseks.

Ettevalmistuseks saime kasutada ka Saaremaa Gümnaasiumi õppematerjale ja -kogusid. Aitäh, õpetaja Agnes Heinla.

Inge Vahter

19.–21. mail toimus Käärikul vabariiklik bioloogiaolümpiaad. Meie koolist oli maakonnavooru tulemuste põhjal osalema kutsutud kolm õpilast. Kokku oli osalejaid veidi üle 50.

Lõppvoor koosnes kolmest osast: teooriatestist ning botaanika ja zooloogia praktilisest voorust. Osa ülesannetest oli tänavu seotud mulla temaatikaga: käsitleti mulla elurikkust, komposti, lagunemisprotsesse ja mullaga seotud keskkonnaprobleeme.

Lisaks põnevatele ülesannetele ja harivatele õppekäikudele Kääriku looduses said õpilased kuulata Eesti Maaülikooli kaasprofessori Merrit Shanskiy mullateemalist loengut ja Tartu Ülikooli professori Meelis Pärteli esitlust pealkirjaga „Elurikkus“. Seega oli lõppvoor ühtlasi koht uute teadmiste hankimiseks.

Meie õpilastel läks väga hästi:
Lee Tamm (6.b) – I koht ja parim 6. klassi teooriatundja;
Isadora Rahumeel (7.a) – II koht;
Illimar Kirss (9.b) – 11. koht.

Kiitus meie tublidele õpilastele, sest olümpiaad nõuab väga palju n.ö ainekava välist õpet, seda eriti praktiliste voorude ettevalmistuseks.

Ettevalmistuseks saime kasutada ka Saaremaa Gümnaasiumi õppematerjale ja -kogusid. Aitäh, õpetaja Agnes Heinla.

Inge Vahter