Kodukord


Kuressaare Hariduse Kooli kodukord (12.10.2021)

Kodukorrast saab teada:

 • kuidas teavitatakse hindamisest ja antakse teada kooli päevakavast
 • kuidas on hindamine korraldatud
 • mida tuleb teha õppest puudumise korral
 • milline on tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord
 • jälgimisseadmestiku kasutamisest koolis
 • kuidas on tagatud õpilaste ja koolitöötajate vaimne ja füüsiline turvalisus
 • millal minnakse üle distantsõppele
 • millised on koolis keelatud esemed ja ained
 • kes ja millisel puhul võib koolis hoiule võtta seadusega mittekeelatud esemeid / aineid; kuidas toimub nende esemete hoiustamine
 • milline on õpilaspileti kasutamise kord
 • kuidas saavad õpilased kasutada kooli vara õppekavavälises tegevuses
 • kuidas õpilasi õpingute jooksul tunnustatakse
 • millised on nõuded õpilase käitumisele, sh riietusele

 

Kuressaare Hariduse Kooli kodukord (12.10.2021)

Kodukorrast saab teada:

 • kuidas teavitatakse hindamisest ja antakse teada kooli päevakavast
 • kuidas on hindamine korraldatud
 • mida tuleb teha õppest puudumise korral
 • milline on tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord
 • jälgimisseadmestiku kasutamisest koolis
 • kuidas on tagatud õpilaste ja koolitöötajate vaimne ja füüsiline turvalisus
 • millal minnakse üle distantsõppele
 • millised on koolis keelatud esemed ja ained
 • kes ja millisel puhul võib koolis hoiule võtta seadusega mittekeelatud esemeid / aineid; kuidas toimub nende esemete hoiustamine
 • milline on õpilaspileti kasutamise kord
 • kuidas saavad õpilased kasutada kooli vara õppekavavälises tegevuses
 • kuidas õpilasi õpingute jooksul tunnustatakse
 • millised on nõuded õpilase käitumisele, sh riietusele