KiVa


KiVa programmi eesmärk on õpetada kogu kooliperele sallivust ja hoolivust. 
Kuressaare Hariduse Kool rakendab teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi aastast 2013.

KHK KiVa-tiimi liikmed 2023/2024 õ-a
Inga Teär, Piret Tenno, Marina Mäetalu, Margit Mägi, Inga Pariis, Katrin Rosin

* Kiusamise vähendamise tegevuskava 2023/2024 õppeaastal

KiVa programm:
    • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
    • sisaldab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale ning juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
    • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
    • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.
Vt ka programmi tutvustavat videot.

KHKs tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. Seepärast:

 • viime 1.–8. klassi klassijuhatajatundises läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut).
  Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Kiusamise juhtumite lahendamise kord:

 1. Kiusamise kahtluse korral hindab täiskasvanu, kas tegemist on kiusamisega. Kui tegu on kiusamisega, täidab õpetajate toas asuva eeluuringu ankeedi ning edastab selle KiVa-tiimile.
 2. KiVa-tiim tutvub ankeediga ning otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga või ühekordse juhtumiga/konfliktiga.
 3. Ühekordse juhtumiga tegeleb edasi sotsiaalpedagoog kaasates klassijuhatajat.
 4. Kiusamisjuhtumitega tegeleb edasi KiVa-tiim. Juhtum lahendatakse KiVa programmis ettenähtud sammudega. Toimuvad eravestlused ohvriga, eravestlus ja rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, vestlus klassijuhataja ja klassikaaslastega, kelle valib klassijuhataja.
  Toimuvad ka järelvestlused ohvriga ning rühmavestlus kõigi kiusamises osalenud õpilastega.
 5. Vestlused dokumenteeritakse ja hoitakse lukustatud kapis.
 6. Kiusamisjuhtumist teavitab KiVa-tiimi liige lapsevanemaid kirjalikult e-kirja vahendusel. 

Mida igaüks saab teha, et kiusamist ennetada ja lõpetada, sellest loe veel:


KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

KiVa programmi eesmärk on õpetada kogu kooliperele sallivust ja hoolivust. 
Kuressaare Hariduse Kool rakendab teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi aastast 2013.

* Kiusamise vähendamise tegevuskava 2023/2024 õppeaastal

KiVa programm:
    • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
    • sisaldab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale ning juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
    • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
    • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.
Vt ka programmi tutvustavat videot.

KHKs tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada. Seepärast:

 • viime 1.–8. klassi klassijuhatajatundises läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut).
  Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Kiusamise juhtumite lahendamise kord:

 1. Kiusamise kahtluse korral hindab täiskasvanu, kas tegemist on kiusamisega. Kui tegu on kiusamisega, täidab õpetajate toas asuva eeluuringu ankeedi ning edastab selle KiVa-tiimile.
 2. KiVa-tiim tutvub ankeediga ning otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga või ühekordse juhtumiga/konfliktiga.
 3. Ühekordse juhtumiga tegeleb edasi sotsiaalpedagoog kaasates klassijuhatajat.
 4. Kiusamisjuhtumitega tegeleb edasi KiVa-tiim. Juhtum lahendatakse KiVa programmis ettenähtud sammudega. Toimuvad eravestlused ohvriga, eravestlus ja rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, vestlus klassijuhataja ja klassikaaslastega, kelle valib klassijuhataja.
  Toimuvad ka järelvestlused ohvriga ning rühmavestlus kõigi kiusamises osalenud õpilastega.
 5. Vestlused dokumenteeritakse ja hoitakse lukustatud kapis.
 6. Kiusamisjuhtumist teavitab KiVa-tiimi liige lapsevanemaid kirjalikult e-kirja vahendusel. 

Mida igaüks saab teha, et kiusamist ennetada ja lõpetada, sellest loe veel:


KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

KHK KiVa-tiimi liikmed 2023/2024 õ-a
Inga Teär, Piret Tenno, Marina Mäetalu, Margit Mägi, Inga Pariis, Katrin Rosin