Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

KHK õppenõukogu  2022/2023. õppeaasta tööplaan

 • 30. september 2022 õppenõukogu nr 1 - 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 • 1. detsember 2022 õppenõukogu nr 2 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest
 • 16. märts 2023 õppenõukogu nr 3 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
 • 13. juuni 2023 õppenõukogu nr 4 - üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
 • 15. juuni 2023 õppenõukogu nr 5 - põhikooli lõpetamine
 • 21. juuni 2023 õppenõukogu nr 6 - õppevõlgnevuste analüüs, õppeaasta lõpetamine ja analüüs

Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

KHK õppenõukogu  2022/2023. õppeaasta tööplaan

 • 30. september 2022 õppenõukogu nr 1 - 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 • 1. detsember 2022 õppenõukogu nr 2 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest
 • 16. märts 2023 õppenõukogu nr 3 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
 • 13. juuni 2023 õppenõukogu nr 4 - üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
 • 15. juuni 2023 õppenõukogu nr 5 - põhikooli lõpetamine
 • 21. juuni 2023 õppenõukogu nr 6 - õppevõlgnevuste analüüs, õppeaasta lõpetamine ja analüüs