Hoolekogu


Hoolekogu tegutseb eesmärgiga luua koolile ja kooliperele parimad arenguks vajalikud tingimused. Hoolekogu liikmed arutavad ja otsustavad koolielu küsimuste üle ühiselt, sh annavad ühisarvamuse koolielu korralduse põhidokumentidele nagu kooli põhimäärus, õppekava, arengukava, kodukord jmt.

Hoolekogu protokollid

KHK hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitab Saaremaa vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Kooli direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule.
Meie kooli hoolekogusse kuuluvad õpilasesinduse nimetatud ja huvikooli õppurite esindaja; lastevanemate, õppenõukogu, kooli pidaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu õppeaastal 2022/2023 on 32liikmeline.

Hoolekogu e-posti aadress on: hoolekogu@hariduse.edu.ee

     Esimees Annela Näälik (4.a), 525 2600, khkhoolekogu@gmail.com
     Aseesimees Elo Paur (7.d), 524 9356

Vanemate esindajad:
1.a Hanna Saar
1.b Armand Tamm
1.c Rity Sepp
1.d Erika Lucia Huda
2.a Riho Õun
2.b Rainer Paenurk
2.d ja 4.d Piret Hiie-Kivi
3.a Anne Lind
3.b Natali Leiten
3.d Mele Pesti
4.b Priit Pihel
5.a Triin Paomees
5.b ja 8.a Kristel Koovisk
5.d Karin Närep
6.a Triinu Putnik;
6.b Terje Bachmann
6.c Kaidi Torn
6.d Valmar Voolaid
7.a Katrin Koppel
7.b Anni Haandi
8.b Piret Kuldsaar
9.a Margus Vaher
9.b Eve Mägi
9.f Krista Mägi

Õpetajate ja õpilaste esindajad:
Maris Rattasepp
Marju Kirss
Irena Sink
8.a Lenna Koovisk
9.a Neidi Sink

Kooli pidaja esindaja
Meelis Kaubi


Seotud dokumendid ja materjalid:

     Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

     Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

     Hoolekogu rollid ja pädevus (Jüri Ginter)

Hoolekogu protokollid

KHK hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitab Saaremaa vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Kooli direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule.
Meie kooli hoolekogusse kuuluvad õpilasesinduse nimetatud ja huvikooli õppurite esindaja; lastevanemate, õppenõukogu, kooli pidaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu õppeaastal 2022/2023 on 32liikmeline.

Hoolekogu e-posti aadress on: hoolekogu@hariduse.edu.ee

     Esimees Annela Näälik (4.a), 525 2600, khkhoolekogu@gmail.com
     Aseesimees Elo Paur (7.d), 524 9356


Vanemate esindajad:
1.a Hanna Saar
1.b Armand Tamm
1.c Rity Sepp
1.d Erika Lucia Huda
2.a Riho Õun
2.b Rainer Paenurk
2.d ja 4.d Piret Hiie-Kivi
3.a Anne Lind
3.b Natali Leiten
3.d Mele Pesti
4.b Priit Pihel
5.a Triin Paomees
5.b ja 8.a Kristel Koovisk
5.d Karin Närep
6.a Triinu Putnik;
6.b Terje Bachmann
6.c Kaidi Torn
6.d Valmar Voolaid
7.a Katrin Koppel
7.b Anni Haandi
8.b Piret Kuldsaar
9.a Margus Vaher
9.b Eve Mägi
9.f Krista Mägi

Õpetajate ja õpilaste esindajad:
Maris Rattasepp
Marju Kirss
Irena Sink
8.a Lenna Koovisk
9.a Neidi Sink

Kooli pidaja esindaja
Meelis Kaubi


Seotud dokumendid ja materjalid:

     Kuressaare Hariduse Kooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine

     Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

     Hoolekogu rollid ja pädevus (Jüri Ginter)