Õppekava


Õppetöö toimub Põhikooli riikliku õppekava (PRÕK) alusel.

Kuressaare Hariduse Kooli õppekava üldosa (01.09.2021)

    Lisa 1    Eesti keele ja kirjanduse ainekavad
    Lisa 2    A-võõrkeele ja B-võõrkeele ainekavad
    Lisa 3    Matemaatika ainekava
    Lisa 4    Loodusainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 5    Sotsiaalainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 6    Kunstiainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 7    Tehnoloogiavaldkonna ainekavad
    Lisa 8    Liikumisõpetuse ainekava
Valikõppeainete ainekavad
    Lisa 9    Karjääriõpetuse ainekava
    Lisa 10  Informaatika ainekava
    Lisa 11   Usundiõpetuse ainekava

 

 

Õppetöö toimub Põhikooli riikliku õppekava (PRÕK) alusel.

Kuressaare Hariduse Kooli õppekava üldosa (01.09.2021)

    Lisa 1    Eesti keele ja kirjanduse ainekavad
    Lisa 2    A-võõrkeele ja B-võõrkeele ainekavad
    Lisa 3    Matemaatika ainekava
    Lisa 4    Loodusainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 5    Sotsiaalainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 6    Kunstiainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 7    Tehnoloogiavaldkonna ainekavad
    Lisa 8    Liikumisõpetuse ainekava
Valikõppeainete ainekavad
    Lisa 9    Karjääriõpetuse ainekava
    Lisa 10  Informaatika ainekava
    Lisa 11   Usundiõpetuse ainekava