Õppekava


Õppetöö toimub Põhikooli riikliku õppekava (PRÕK) alusel.

Kuressaare Hariduse Kooli õppekava üldosa (02.10.2023)

    Lisa 1    Eesti keele ja kirjanduse ainekavad
    Lisa 2    A-võõrkeele ja B-võõrkeele ainekavad
    Lisa 3    Matemaatika ainekava
    Lisa 4    Loodusainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 5    Sotsiaalainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 6    Kunstiainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 7    Tehnoloogiavaldkonna ainekavad
    Lisa 8    Liikumisõpetuse ainekava
    Lisa 9    Eesti keel teise keelena ainekava
Valikõppeainete ainekavad
    Lisa 10  Karjääriõpetuse ainekava
    Lisa 11   Informaatika ainekava
    Lisa 12  Usundiõpetuse ainekava

 

 

Õppetöö toimub Põhikooli riikliku õppekava (PRÕK) alusel.

Kuressaare Hariduse Kooli õppekava üldosa (02.10.2023)

    Lisa 1    Eesti keele ja kirjanduse ainekavad
    Lisa 2    A-võõrkeele ja B-võõrkeele ainekavad
    Lisa 3    Matemaatika ainekava
    Lisa 4    Loodusainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 5    Sotsiaalainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 6    Kunstiainete ainevaldkonna ainekavad
    Lisa 7    Tehnoloogiavaldkonna ainekavad
    Lisa 8    Liikumisõpetuse ainekava
    Lisa 9    Eesti keel teise keelena ainekava
Valikõppeainete ainekavad
    Lisa 10  Karjääriõpetuse ainekava
    Lisa 11   Informaatika ainekava
    Lisa 12  Usundiõpetuse ainekava