Dokumendid

Dokumendiregister

Kuressaare Hariduse Kooli avalik dokumendiregister


Vastavalt avaliku teabe seadusele on Saaremaa vallavalitsuse hallatava asutuse dokumendiregistri avalikus vaates kättesaadav informatsioon järgmiste dokumentide kohta:
1) asutusse saabunud ja asutusest välja saadetud dokumendid;
2) asutuse õigusaktid (asutuse juhi käskkirjad);  
3) asutusega sõlmitud lepingud.

 

Vastavalt avaliku teabe seadusele on Saaremaa vallavalitsuse hallatava asutuse dokumendiregistri avalikus vaates kättesaadav informatsioon järgmiste dokumentide kohta:
1) asutusse saabunud ja asutusest välja saadetud dokumendid;
2) asutuse õigusaktid (asutuse juhi käskkirjad);  
3) asutusega sõlmitud lepingud.