Õppetöö

Järelevastamised5.–9. klassi õpilaste kirjalikud järelvastamised toimuvad suures majas üldjuhul 7. ja 8. tunni ajal:

  • esmaspäeviti (kell 14:10–15:45), ruum 414
  • teisipäeviti (14:10–15:45), ruum 413
  • kolmapäeviti (14:10–15:45), ruum 404
  • neljapäeviti (14:10–15:45), ruum 415

Järelevastamisele tuleb registreeruda vähemalt kaks (2) koolipäeva enne kirjaliku töö järelevastamist; registreerumisel on vaja teada oma isikukoodi.
Hilisema registreerumise korral ei jõua info õpetajani ning vastama tulles pole õpilase jaoks järeltööd olemas.

Ühel ja samal päeval saab õpilane sooritada maksimaalselt 2 järeltööd (olenemata õppeainest). Iga töö jaoks tuleb end eraldi registreerida.

Registreeri järelvastamisele SIIN.

Järelevastamisele tuleb kaasa võtta õpilaspilet või ID-kaart;  isikut tõendav dokument peab järeltöö ajal olema laua peal.

Registreeringu tühistamiseks tuleb saata põhjendusega e-kiri aadressile jarelevastamine@hariduse.edu.ee, milles on kindlasti välja toodud õpilase nimi, klass ning kuupäev ja kellaaeg, millest loobutakse.

Kui õpilane on end järeltööle registreerinud, kuid jätab ilma eelneva teavitamiseta kohale tulemata (puudub põhjuseta), siis ei ole tal võimalik enam sama järeltööd sooritada, v.a kokkuleppel aineõpetajaga.

Kõik 1.–4. klassi, aga ka suulised ja muud individuaalsed järelvastamised toimuvad oma klassi- või aineõpetaja juures.

 
     Konsultatsiooniaeg on õpilase võimalus täiendavaks õppeks ja järeleaitamiseks.

5.–9. klassi õpilaste kirjalikud järelvastamised toimuvad suures majas üldjuhul 7. ja 8. tunni ajal:

  • esmaspäeviti (kell 14:10–15:45), ruum 414
  • teisipäeviti (14:10–15:45), ruum 413
  • kolmapäeviti (14:10–15:45), ruum 404
  • neljapäeviti (14:10–15:45), ruum 415

Järelevastamisele tuleb registreeruda vähemalt kaks (2) koolipäeva enne kirjaliku töö järelevastamist; registreerumisel on vaja teada oma isikukoodi.
Hilisema registreerumise korral ei jõua info õpetajani ning vastama tulles pole õpilase jaoks järeltööd olemas.

Ühel ja samal päeval saab õpilane sooritada maksimaalselt 2 järeltööd (olenemata õppeainest). Iga töö jaoks tuleb end eraldi registreerida.

Registreeri järelvastamisele SIIN.

Järelevastamisele tuleb kaasa võtta õpilaspilet või ID-kaart;  isikut tõendav dokument peab järeltöö ajal olema laua peal.

Registreeringu tühistamiseks tuleb saata põhjendusega e-kiri aadressile jarelevastamine@hariduse.edu.ee, milles on kindlasti välja toodud õpilase nimi, klass ning kuupäev ja kellaaeg, millest loobutakse.

Kui õpilane on end järeltööle registreerinud, kuid jätab ilma eelneva teavitamiseta kohale tulemata (puudub põhjuseta), siis ei ole tal võimalik enam sama järeltööd sooritada, v.a kokkuleppel aineõpetajaga.

Kõik 1.–4. klassi, aga ka suulised ja muud individuaalsed järelvastamised toimuvad oma klassi- või aineõpetaja juures.

 
     Konsultatsiooniaeg on õpilase võimalus täiendavaks õppeks ja järeleaitamiseks.