Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

KHK õppenõukogu  2023/2024. õppeaasta tööplaan

 • 28. september 2023 õppenõukogu nr 1 - 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 • 30. november 2023 õppenõukogu nr 2 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest
 • 14. märts 2024 õppenõukogu nr 3 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
 • 11. juuni 2024 õppenõukogu nr 4 - üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
 • 17. juuni 2024 õppenõukogu nr 5 - põhikooli lõpetamine
 • 20. juuni 2024 õppenõukogu nr 6 - õppevõlgnevuste analüüs, õppeaasta lõpetamine ja analüüs

Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

KHK õppenõukogu  2023/2024. õppeaasta tööplaan

 • 28. september 2023 õppenõukogu nr 1 - 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 • 30. november 2023 õppenõukogu nr 2 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest
 • 14. märts 2024 õppenõukogu nr 3 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
 • 11. juuni 2024 õppenõukogu nr 4 - üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
 • 17. juuni 2024 õppenõukogu nr 5 - põhikooli lõpetamine
 • 20. juuni 2024 õppenõukogu nr 6 - õppevõlgnevuste analüüs, õppeaasta lõpetamine ja analüüs