Distantsõppe korraldus eesmärgiga ennetada või tõkestada tuvastatud nakkushaiguse levikutDistantsõppele suunatakse klass või klassid vaid Terviseameti soovitusel ja Saaremaa vallaga kooskõlastatult.

Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

 1. Distantsõppel toimub õppetöö kehtiva tunniplaani alusel (tunniplaan on leitav kooli kodulehel www.hariduse.edu.ee).
 2. Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni.
 3. Distantsõppe perioodil on koolis peamiselt kasutusel järgmised õpikeskkonnad: Google Classroom, Google Meet, eKool, Opiq.
 4. Aineõpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse. Videotundide läbiviimise kanaliks on Google Meet.
 5. Et õpilane saaks oma aega plaanida, antakse kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks eKoolis koduse tööna sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 8.
 6. Videotunnid toimuvad vähemalt 50% ulatuses igas õppeaines. Videotunni toimumisest annab aineõpetaja teada vähemalt päev enne tunni toimumist.
 7. Videotunni lõpus võib õpetaja õppimise kinnistamiseks anda koduseid töid. Kui õpetaja on andnud tunniplaanijärgseks tunniks iseseisva töö, siis sellele lisaks koduseid töid ei anta.
 8. Õpilasele antud päeva- või nädalaülesannete esitamise tähtaeg on eKoolis fikseeritud kuupäeva täpsusega (näiteks töö tähtajaga 13. november tuleb esitada hiljemalt 13. novembril kell 23.59), v.a juhul, kui õpetaja teeb reaalajas videotundi ja palub töö esitada sama tunni lõpus.
 9. Kui õpetaja antud ülesanne sisaldab õpilase enda filmimist, siis peab õpetaja välja pakkuma ka alternatiivse võimaluse. Õpetaja ei jaga saadetud salvestusi teistega ja kustutab need kohe pärast hindamist. Kui õpetaja soovib saadud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta eelnevalt selleks luba.

Distantsõppest puudumine

 1. Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses videotunnis fikseeritakse puudujad tavapärasel viisil.
 2. Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul. Sellisel juhul märgib klassijuhataja eKooli märke „h”. Enne iseseisva töö hindamist kogub aineõpetaja eKoolist puudujad (“kogu puudumised”), mille alusel põhjusega puudujatele märgib hindeks vabastatud „Y” (kui tegu pole arvestusliku tööga) ja põhjuseta puudujatele märgib esitamata töö „0“.
 3. Klassijuhataja võtab vajadusel ühendust õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.

Tugi osalise või täieliku distantsõppe ajal

 1. Tugispetsialistide (HEVKO, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel ning HEVKO koordineerimisel. Tugispetsialistide kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt.
 2. IT-tehniliste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda henrik.pihl@hariduse.edu.ee.
 3. Vajadusel ja võimalusel laenutatakse kogu kooli distantsõppe korral õpilasele digiõppeseadmeid (sülearvuti, tahvelarvuti). Vajadusel pöördutakse koolijuhi poole.

Hindamine osalise või täieliku distantsõppe perioodil

 1. Hindamise alused on osalise või täieliku distantsõppe perioodil samad, mis kontaktõppe ajal.
 2. Hindamisel ollakse paindlikumad, kasutades senisest enam erinevaid ja õppijaid toetavaid hindamise meetodeid.

Videotunnis osalemise reeglid õpilasele

 1. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
 2. Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).
 3. Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga.
 4. Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.
 5. Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum.
 6. Videotunnis on viisakas ja korrektne riietus.
 7. Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.
 8. Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
 9. Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.
 10. Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne).
 11. Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.
 12. Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.
 13. Videotunni salvestamine on keelatud.

Distantsõppele suunatakse klass või klassid vaid Terviseameti soovitusel ja Saaremaa vallaga kooskõlastatult.

Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

 1. Distantsõppel toimub õppetöö kehtiva tunniplaani alusel (tunniplaan on leitav kooli kodulehel www.hariduse.edu.ee).
 2. Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni.
 3. Distantsõppe perioodil on koolis peamiselt kasutusel järgmised õpikeskkonnad: Google Classroom, Google Meet, eKool, Opiq.
 4. Aineõpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse. Videotundide läbiviimise kanaliks on Google Meet.
 5. Et õpilane saaks oma aega plaanida, antakse kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks eKoolis koduse tööna sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 8.
 6. Videotunnid toimuvad vähemalt 50% ulatuses igas õppeaines. Videotunni toimumisest annab aineõpetaja teada vähemalt päev enne tunni toimumist.
 7. Videotunni lõpus võib õpetaja õppimise kinnistamiseks anda koduseid töid. Kui õpetaja on andnud tunniplaanijärgseks tunniks iseseisva töö, siis sellele lisaks koduseid töid ei anta.
 8. Õpilasele antud päeva- või nädalaülesannete esitamise tähtaeg on eKoolis fikseeritud kuupäeva täpsusega (näiteks töö tähtajaga 13. november tuleb esitada hiljemalt 13. novembril kell 23.59), v.a juhul, kui õpetaja teeb reaalajas videotundi ja palub töö esitada sama tunni lõpus.
 9. Kui õpetaja antud ülesanne sisaldab õpilase enda filmimist, siis peab õpetaja välja pakkuma ka alternatiivse võimaluse. Õpetaja ei jaga saadetud salvestusi teistega ja kustutab need kohe pärast hindamist. Kui õpetaja soovib saadud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta eelnevalt selleks luba.

Distantsõppest puudumine

 1. Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses videotunnis fikseeritakse puudujad tavapärasel viisil.
 2. Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul. Sellisel juhul märgib klassijuhataja eKooli märke „h”. Enne iseseisva töö hindamist kogub aineõpetaja eKoolist puudujad (“kogu puudumised”), mille alusel põhjusega puudujatele märgib hindeks vabastatud „Y” (kui tegu pole arvestusliku tööga) ja põhjuseta puudujatele märgib esitamata töö „0“.
 3. Klassijuhataja võtab vajadusel ühendust õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.

Tugi osalise või täieliku distantsõppe ajal

 1. Tugispetsialistide (HEVKO, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel ning HEVKO koordineerimisel. Tugispetsialistide kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt.
 2. IT-tehniliste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda henrik.pihl@hariduse.edu.ee.
 3. Vajadusel ja võimalusel laenutatakse kogu kooli distantsõppe korral õpilasele digiõppeseadmeid (sülearvuti, tahvelarvuti). Vajadusel pöördutakse koolijuhi poole.

Hindamine osalise või täieliku distantsõppe perioodil

 1. Hindamise alused on osalise või täieliku distantsõppe perioodil samad, mis kontaktõppe ajal.
 2. Hindamisel ollakse paindlikumad, kasutades senisest enam erinevaid ja õppijaid toetavaid hindamise meetodeid.

Videotunnis osalemise reeglid õpilasele

 1. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
 2. Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).
 3. Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga.
 4. Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga.
 5. Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum.
 6. Videotunnis on viisakas ja korrektne riietus.
 7. Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.
 8. Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
 9. Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.
 10. Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne).
 11. Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.
 12. Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.
 13. Videotunni salvestamine on keelatud.