Õppetöö

Õppetöö korraldusKooli päevakava

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel (vt ainete-ruumide lühendid tunniplaanis), koolis toimuvate ringide kohta on koostatud eraldi ajakava.

Tavaklasside tundide ajad Upal ja spordihoones (SH)/ametikoolis (KAK)

1.-4. klass

5.-9. klass 1.-9. kl SH/KAK
1. 8.25 - 9.10
2. 9.25-10.10
3. 10.15-11.00
   Söögi- ja liikumistund
4. 11.55-12.40
5. 12.50-13.35
6. 13.45-14.30
1. 8.45 - 9.25
2. 9.25-10.10
3. 10.15-11.00
4. 11.10-11.55
   Söögi- ja liikumistund
5. 12.50-13.35
6. 13.45-14.30
7. 14.35-15.20
8. 15.25-16.05
I-II    8.20 - 9.50

III-IV 10.20-11.50

 
V-VI 12.50-14.20

VII-VIII 14.35-16.05
 

Väikeklasside tundide ajad Kingu õppehoones

1. 8.10 - 8.55
2. 9.00 - 9.45
3. 10.00-10.45
   1.-5. kl söögivahetund
4. 11.00-11.45
   6.-9. kl söögivahetund
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 14.00-14.45
8. 15.00-15.45

Tundide ajad lühendatud päeva korral

Upa hoones

1.   8.25–8.55    (8.45–9.15)
2.   9.00–9.30    (9.20–9.49)
3.  9.40–10.10   (9.50–10.20)
4. 10.20–10.50
5. 11.00–11.30
6. 11.30–12.00
7. 12.10–12.40
8. 12.50–13.20

Kingu hoones

1.   8.10–8.40
2.   8.45–9.15
3.  9.30–10.00
4. 10.15–10.45
5. 11.00–11.30
6. 11.45–12.15
7. 12.30–13.00


Pikapäevarühm töötab koolipäevadel 1. klassi viimase õppetunni lõpust kuni kella 16.00ni

Konsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

Distantsõpe toimub vastavalt õppekavas kirjeldatud juhendile.
 

 

Kooli päevakava

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel (vt ainete-ruumide lühendid tunniplaanis), koolis toimuvate ringide kohta on koostatud eraldi ajakava.

Tavaklasside tundide ajad Upal ja spordihoones (SH)/ametikoolis (KAK)

Väikeklasside tundide ajad Kingu õppehoones

1. 8.10 - 8.55
2. 9.00 - 9.45
3. 10.00-10.45
   1.-5. kl söögivahetund
4. 11.00-11.45
   6.-9. kl söögivahetund
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 14.00-14.45
8. 15.00-15.45

Tundide ajad lühendatud päeva korral

Upa hoones

1.   8.25–8.55    (8.45–9.15)
2.   9.00–9.30    (9.20–9.49)
3.  9.40–10.10   (9.50–10.20)
4. 10.20–10.50
5. 11.00–11.30
6. 11.30–12.00
7. 12.10–12.40
8. 12.50–13.20

Kingu hoones

1.   8.10–8.40
2.   8.45–9.15
3.  9.30–10.00
4. 10.15–10.45
5. 11.00–11.30
6. 11.45–12.15
7. 12.30–13.00


Pikapäevarühm töötab koolipäevadel 1. klassi viimase õppetunni lõpust kuni kella 16.00ni

Konsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

Distantsõpe toimub vastavalt õppekavas kirjeldatud juhendile.
 

 

1.-4. klass

5.-9. klass 1.-9. kl SH/KAK
1. 8.25 - 9.10
2. 9.25-10.10
3. 10.15-11.00
   Söögi- ja liikumistund
4. 11.55-12.40
5. 12.50-13.35
6. 13.45-14.30
1. 8.45 - 9.25
2. 9.25-10.10
3. 10.15-11.00
4. 11.10-11.55
   Söögi- ja liikumistund
5. 12.50-13.35
6. 13.45-14.30
7. 14.35-15.20
8. 15.25-16.05
I-II    8.20 - 9.50

III-IV 10.20-11.50

 
V-VI 12.50-14.20

VII-VIII 14.35-16.05