Meie kool

Tööpakkumised

Tööle asumise aeg õpetajatel: 22.08.2023
Töö asukoht: Hariduse 13, Kuressaare
Kandideerimise* tähtaeg: 1. juuni 2023
Täiendav info: tel 509 4981 (direktor Viljar Aro)


Sa tunned, et õpetajaamet on su kutsumus? Õpilased ja õpetamine panevad su silmad särama? Oled valmis ajakohastatud õppekavade ning kaasava hariduse põhimõtete igapäevaseks rakendamiseks? Sul on mõni põnev hobi, mida huviringi juhendajana soovid õpilastega jagada?
Sus on koolipäeva lõpus särtsu osa võtta õpetajate klassiõhtutest või kaasa lüüa näitetrupis (vt õrritusklippi)?

2023/2024 õppeaastat alustab Kuressaare Hariduse Kool vastrenoveeritud koolimajas. Uuest õppeaastast ootame kooliperega liituma järgmisi õpetajaid:

 • Eesti keele kui teise keele õpetaja (1,0)
 • Keemia ja loodusõpetuse õpetaja (1,0)
 • Abiõpetaja Ukraina õpilastele, kes õpetab ka ukraina keelt ja kultuuri (1,0)
 • Väikeklassi õpetaja 1. klassis (1,0)
 • Väikeklassi õpetaja 3. klassis (1,0)

Kandideerimiseks* esita lehekuus e-postile viljar.aro@hariduse.edu.ee:
•  sooviavaldus
•  elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik
•  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
•  muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Õpetaja ametikohale kandideerijatelt ootame vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; tõhustatud või eritoe väikeklassi õpetajaks kandideerijale tuleb kasuks eripedagoogiline kompetentsus.

* Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel.


Seotud dokumendid:
     Pedagoogilise personali valimise kord
     Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded


Ametikoht: Haldusjuht
Tööle asumise aeg: 15.08.2023 või hiljem (kokkuleppel)

Haldusjuhi töö eesmärk on sujuvalt, tõhusalt ja heaperemehelikult korraldada kooli hoonete, territooriumi ja vara haldamist ning tagada koolipere turvalisus.

Tööülesannete hulka kuulub tehnosüsteemide toimivuse tagamine; vajalike koristus-, hooldus- ja ehitustööde, valveteenuse ning toitlustuse korraldamine.

Kandideerima ootame kõrgharidusega inimest, kel on:

 • hea tehniline taip, infotehnoloogia kasutamise oskused ning analüüsi-, algatus- ja planeerimisvõime;
 • probleeme märkav silm ja lahenduskeskne mõtteviis ning eestvedav hoiak;
 • teadmised haldusvaldkonna õigusaktidest ning haridusasutuse töökorraldusele, töökeskkonnale, tööohutusele ja töötervisele esitatavatest nõuetest;
 • väga head enesejuhtimis-, läbirääkimis- ja suhtlemisoskused.

Kandideerimisdokumendid – digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ning konkursi nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 31. maiks 2023 e-posti aadressile viljar.aro@hariduse.edu.ee.


Tööpakkumisi võib lahkelt sobivate kandidaatidega jagada!

2023/2024 õppeaastat alustab Kuressaare Hariduse Kool vastrenoveeritud koolimajas. Uuest õppeaastast ootame kooliperega liituma järgmisi õpetajaid:

 • Eesti keele kui teise keele õpetaja (1,0)
 • Keemia ja loodusõpetuse õpetaja (1,0)
 • Abiõpetaja Ukraina õpilastele, kes õpetab ka ukraina keelt ja kultuuri (1,0)
 • Väikeklassi õpetaja 1. klassis (1,0)
 • Väikeklassi õpetaja 3. klassis (1,0)

Kandideerimiseks* esita lehekuus e-postile viljar.aro@hariduse.edu.ee:
•  sooviavaldus
•  elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik
•  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
•  muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Õpetaja ametikohale kandideerijatelt ootame vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele; tõhustatud või eritoe väikeklassi õpetajaks kandideerijale tuleb kasuks eripedagoogiline kompetentsus.

* Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel.


Seotud dokumendid:
     Pedagoogilise personali valimise kord
     Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded


Ametikoht: Haldusjuht
Tööle asumise aeg: 15.08.2023 või hiljem (kokkuleppel)

Haldusjuhi töö eesmärk on sujuvalt, tõhusalt ja heaperemehelikult korraldada kooli hoonete, territooriumi ja vara haldamist ning tagada koolipere turvalisus.

Tööülesannete hulka kuulub tehnosüsteemide toimivuse tagamine; vajalike koristus-, hooldus- ja ehitustööde, valveteenuse ning toitlustuse korraldamine.

Kandideerima ootame kõrgharidusega inimest, kel on:

 • hea tehniline taip, infotehnoloogia kasutamise oskused ning analüüsi-, algatus- ja planeerimisvõime;
 • probleeme märkav silm ja lahenduskeskne mõtteviis ning eestvedav hoiak;
 • teadmised haldusvaldkonna õigusaktidest ning haridusasutuse töökorraldusele, töökeskkonnale, tööohutusele ja töötervisele esitatavatest nõuetest;
 • väga head enesejuhtimis-, läbirääkimis- ja suhtlemisoskused.

Kandideerimisdokumendid – digitaalselt allkirjastatud motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ning konkursi nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 31. maiks 2023 e-posti aadressile viljar.aro@hariduse.edu.ee.


Tööpakkumisi võib lahkelt sobivate kandidaatidega jagada!

Sa tunned, et õpetajaamet on su kutsumus? Õpilased ja õpetamine panevad su silmad särama? Oled valmis ajakohastatud õppekavade ning kaasava hariduse põhimõtete igapäevaseks rakendamiseks? Sul on mõni põnev hobi, mida huviringi juhendajana soovid õpilastega jagada?
Sus on koolipäeva lõpus särtsu osa võtta õpetajate klassiõhtutest või kaasa lüüa näitetrupis (vt õrritusklippi)?